Resultaten familie Vorkink aanzienlijk verbeterd na aanpassen brijrantsoen

In het Overijsselse Holten ligt het gesloten varkensbedrijf van de familie Vorkink. Sinds een half jaar hebben ze het rantsoen van de vleesvarkens aangepast en de resultaten mogen er wezen. Zowel de voederconversie als de groei zijn flink verbeterd.

Het bedrijf wordt gerund door vader Johan, moeder Gerry en zoon Martijn met ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze helpen elkaar en springen bij waar nodig. Het bedrijf telt 460 zeugen en 3.900 vleesvarkens. Naast de varkens hebben ze een akkerbouwtak van 70 hectare. Hierbij verbouwen ze granen en mais waar desgewenst  CCM van gemaakt kan worden om te voeren aan de varkens.

Meer groei en lagere voederconversie

Het bedrijf voert bijna alle diercategorieën brijvoer, behalve de gespeende biggen. Martijn is met name verantwoordelijk voor de vleesvarkens: “Sinds april van dit jaar hebben we het rantsoen van de vleesvarkens aangepast op advies van AR-specialist André Kamp. Er is toen behoorlijk wat gewijzigd. Zo zijn er andere bijproducten in de rantsoenen gekomen, zoals voorgebakken friet en Tarwezetmeel Kröner.” Hierdoor is het vetgehalte in de mengsels verhoogd (de mengsels waren eenzijdig door het grote aandeel granen) en is de pH van de mengsels verlaagd, wat de vertering en de voederconversie ten goede komt. Martijn is blij met deze resultaten: “De voederconversie is ruim 0,2 gedaald naar 2,45 bij de borgen en gelten en de groei is behoorlijk gestegen naar bijna 1.000 gram per dag.”

Eigen Zuiver Voer

Het bedrijf is ook gericht op het inkopen van de losse grondstoffen tarwe, gerst en soja. Vaak worden deze producten in een voorkoop voor langere tijd vastgelegd. De voerinstallatie is zo ingericht dat de grondstoffen over twee hamermolens gestuurd kunnen worden. Martijn: “Zo kunnen we zelf sturen op de maalfijnheid per grondstof. Na het malen worden de grondstoffen rechtstreeks in het mengsel gedoseerd.” Familie Vorkink hanteert op deze manier hun eigen ‘Zuiver Voer-aanpak’ met zuivere grondstoffen die ieder hun eigen bewerking krijgen.

Extra bijproductensilo

Onlangs is er een extra bijproductensilo geplaatst op het bedrijf van de familie Vorkink. Zo kunnen ze nog beter inspelen op het aanbod van bijproducten en de kostprijs nog wat verder verlagen. Op dit moment wordt deze extra silo gebruikt voor een tarwegistconcentraat. Ook is er begonnen met het voeren van chips via de voormenger. Zo zet de familie Vorkink steeds weer stappen vooruit voor hard groeiende en gezonde varkens.