Melkveehouder Danny Grandia over Zuiver Voer en Structuurbrok Gras

Melkveehouder Danny Grandia heeft een kleine honderd melkkoeien en is blij met de overstap naar Zuiver Voer: "Meer melk, een goede vertering en een mooie kostenbesparing.”

Rust in het rantsoen met Zuiver Voer

In de ruime ligboxenstal van de familie Grandia lopen een kleine honderd melkkoeien. Vanaf eind 2016 krijgen de koeien Zuiver Voer. Dit vervangt het krachtvoer, de bierbostel en een deel van het koolzaadstro. Danny Grandia vertelt wat zijn bevindingen zijn.

Het gemengde bedrijf van de familie Grandia telt 97 melkkoeien, 70 stuks jongvee, 2.640 vleesvarkens en 100 fokzeugen met bijbehorende biggen. Hoewel vader en zoon de werkzaamheden verdelen, ligt het werk rondom het melkvee grotendeels bij zoon Danny (24 jaar). De koeien lopen jaarrond binnen en worden gemolken met twee melkrobots. Toen specialist rundvee Teunis Kool vroeg of de familie Grandia mee wilde doen aan een Zuiver Voer-proef zag Danny dit gelijk zitten. “We konden er een mooie kostenbesparing mee behalen dus we namen de proef op de som.”

Stijging melkproductie

Begin december werden de silo’s volgeblazen met de Structuurbrok Gras-brokken. Danny: “Het voer beviel gelijk heel goed. De loop op de robot ging direct beter. Ook daalde de kostprijs van het voer. We hoefden geen bierbostel meer aan te voeren en de hoeveelheid koolzaadstro is gehalveerd. In het begin zakte de melkproductie iets door het wegvallen van de bierbostel en het wennen aan het nieuwe rantsoen. Daarna is de melkproductie heel hard gestegen. Voor de proef lag de melkproductie rond de 29 liter en tijdens de proef steeg dit naar gemiddeld 32 liter. Ook de gehaltes liggen op een hoog niveau.”

Rustige vertering

Danny geeft aan dat de Zuiver Voer-brokken bij verschillende typen rantsoen passen. “Zowel bij hoge krachtvoergiften als bij een pittig rantsoen past de Zuiver Voer-brok. Het brengt genoeg rust bij de koeien. In het begin hebben we iedere week de mest gezeefd, later werd dit iedere twee weken. Dit gaf een beeld van de vertering. Gedurende de proef werd de mest steeds beter. Het voer bevat minder fosfor wat bijdraagt aan het verlagen van de fosfaatuitstoot.” Grandia voert het krachtvoer via de voerautomaat en de melkrobot. “Naast 2,5 kg eiwitbrok in de melkrobot krijgen de oudere  koeien maximaal 8 kg per dier per dag, de vaarzen krijgen maximaal 7 kg per dier per dag.” Het basisrantsoen aan het voerhek wordt met een voermengwagen verstrekt.


Geslaagde proef

Op de vraag wanneer de proef is afgelopen moet Danny even nadenken: “Ik weet niet wanneer de proef precies klaar was, ik ben het gewoon blijven voeren. Het bevalt heel goed!”