Sterk verbeterde resultaten sinds overstap naar AR en Zuiver Voer

In 2020 is melkveebedrijf Kesseler voor het eerst begonnen met het beweiden van de 140 melkkoeien en dit gaf de nodige uitdagingen. Sinds er wordt samengewerkt met AR en de Zuiver Voer-filosofie zijn de resultaten sterk verbeterd.

V.l.n.r. Marcel, Geerdien en Teun Kesseler.

V.l.n.r. Marcel, Geerdien en Teun Kesseler.

In Heumen runnen Marcel en zijn vrouw Geerdien Kesseler samen met hun zoon Teun een melkveebedrijf met 140 melkkoeien en 40 ha grond. Daarnaast hebben ze nog 20 ha natuurland in gebruik. Van deze 20 ha wordt er 10 ha gebruikt om het jongvee te weiden en van de overige 10 ha winnen ze ruwvoer om in te zetten voor het droge koeien- en jongveerantsoen. Marcel: “Op het natuurland moeten nu meer kruiden komen. Of dat nodig is? Daar moet ik me maar overheen zetten. Ik heb een passie voor mooie koeien met een goede productie, die gezond oud kunnen worden.” Zoon Teun heeft graag gezonde koeien met weinig problemen die de 100.000 liter kunnen aantikken. Fokkerij vindt hij prachtig. Als het mogelijk is willen ze graag ooit een nieuwe stal bouwen. Maar daarvoor wachten ze eerst de nieuwe wetgeving af.

Beweiden zorgde voor uitdagingen

In het voorjaar van 2020 is de familie Kesseler begonnen met het beweiden van de melkkoeien. Vooral de eerste periode ging dat niet vanzelf. Er waren veel wisselingen in de mest en conditie van de koeien, het vetgehalte zakte ruim onder de 4% en de vruchtbaarheid verminderde. Nadat er contact werd gelegd met rundveespecialist Arjan Blom van AR werden de eerste stappen gezet om op de goede weg te komen. Marcel: “Na het inzetten van de Gras Structuurmix is het allemaal veel makkelijker gaan lopen en is de voeding goed verteerd. De mest ziet er goed uit.”

Rantsoen in balans

Sinds september 2020 is de familie Kesseler van AR gaan voeren en krijgen de koeien een maximum van 5 kg brok. De broksoort die gevoerd wordt is de Lactatie Startbrok. Deze staat bekend om zijn hoogwaardige grondstoffen en additieven om hoogproductieve koeien maximaal te ondersteunen.

Het basisrantsoen ziet er als volgt uit:

  • 8 kg ds snijmais
  • 4-5 kg ds weidegras
  • 4,5 kg ds kuilgras
  • 2,3 kg ds Gras Structuurmix
  • 1,9 kg ds Eiwitmix met mineralen en toevoegingen.

Tevreden over resultaat

Marcel: “We hebben meestal snelle kuilen omdat we op tijd maaien om zoveel mogelijk ruw eiwit te winnen. In het verleden was de mest met deze kuilen vaak
te vlot. Dit slaat snel door op klauwgezondheid en verval in conditie met alle gevolgen van dien. Gras Structuurmix van AR zorgt voor meer rust in de pens van de koe.” In Gras Structuurmix van AR krijgt iedere grondstof zijn eigen bewerking. De unieke structuur van de grondstoffen zorgt voor een rustige vertering waardoor het risico op pensverzuring vermindert. Het product Diamond V is een essentiële aanvulling op dit geheel. Marcel: “We leverden het eerste halfjaar van 2021 meer melk af en de gehaltes zijn met 4,47% vet en 3,71% eiwit uitstekend te noemen. De dagproductie ligt tussen de 32-34 kg melk per koe en de koeien blijven goed in conditie.”

PMR-audit om mengproces te verbeteren 

Kort nadat de familie Kesseler is overgestapt naar AR hebben ze middels een PMR-audit uitgebreide begeleiding gekregen om het mengproces te verbeteren. Dit werd door de familie zeer gewaardeerd. “Arjan Blom heeft met een collega van AR het hele mengproces doorgelicht. Op 10 verschillende plekken hebben ze het voer middels een schudbox geanalyseerd. Ze bekeken wat de koeien hebben uitgezocht en wat er overgebleven is. Hiervan hebben ze een uitgebreid verslag gemaakt met verbeterpunten, tips en adviezen. Op advies van AR hebben we het gras in 2021 gehakseld op 2 centimeter. Het resultaat zullen we deze winter zien. Het inkuilen is al beter verlopen omdat de kuil geweldig verdichtte. De kosten van korter hakselen zijn iets hoger, maar dit verdient zich later terug door een hogere drogestof-opname zonder selectie aan het voerhek. Deze werkwijze past goed in onze filosofie om het eigen ruwvoer optimaal te benutten.”

Goede begeleiding

Arjan Blom bezoekt het bedrijf elke vier weken. Juist de intensieve begeleiding vindt de familie fijn. “Het is een fijn samenspel tussen de specialist en ons”, zeggen Marcel en Teun. “Je ziet dat AR ook onderling als team goed met elkaar communiceert, ze houden elkaar scherp. Daar hebben wij als klant profijt van.” Bij elke ronde die Arjan met de familie maakt zeven ze de mest, kijken ze of alles in orde is en of er verbeterpunten zijn. Marcel: “Maar als het goed gaat moet je niet veranderen. Een blije koe is ook een blije boer, dat geeft rust in de tent.”