Mark Haamberg koos voor een nieuwe tak met biologische leghennen

Om uit te breiden koos Mark voor biologische leghennen. Hij maakte gebruik van de adviezen, begeleiding en onderlinge samenwerking van AR Bedrijfsontwikkeling en AR Voer. Ondanks bezwaarprocedures kon hij de oorspronkelijke plannen toch realiseren.

In Lattrop-Breklenkamp, het meest noordoostelijke deel van Twente, amper twee kilometer van de grens en de Duitse stad Nordhorn, houden Mark Haamberg (29) en zijn ouders Hennie (68) en Petra (58) 14.000 biologische leghennen, naast 350 vleesvarkens, 40 vleesvaarzen en 18 hectare land. Mark werkt halve dagen als bedrijfsverzorger op andere boerderijen. Hij is van plan dat voorlopig te blijven doen maar wilde meer inkomen uit het eigen bedrijf halen. “Uitbreiden in varkens of vleesvee trok me niet en ik heb altijd al iets met kippen gehad”, licht hij zijn keuze toe.

Biologische leghennen meest aantrekkelijk

Haamberg betrok al jarenlang voer van AR. AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt voor Haamberg de mestboekhouding en de Gecombineerde Opgave. Omdat AR groot is in pluimvee vroeg Mark advies van AR Bedrijfsontwikkeling en AR Voer over de mogelijkheden van leghennen. Dat was begin 2017. Mark: “Met het beschikbare land voor uitloop bleken biologische leghennen het meest aantrekkelijk.”

Toch een procedure bij de rechtbank

AR Bedrijfsontwikkeling verzorgde de tekeningen en de vergunningsaanvragen en het contact met de diverse instanties. Dankzij een passende ruimtelijke onderbouwing door AR Bedrijfsontwikkeling was de gemeente bereid het bouwblok aan te passen en kreeg Haamberg een omgevingsvergunning en een natuurvergunning. Door een bezwaar tegen de vergunningen kwam er in 2020 toch nog een procedure bij de rechtbank. Harold Vogels van AR Bedrijfsontwikkeling behartigde daar de belangen van Haamberg: “Als je bij de rechtbank komt worden berekeningen en motivering helemaal doorgelicht. We waren begin 2021 opgelucht dat de bouwplannen toch konden worden doorgezet."

Een volièrestal

Over het stalontwerp werd Mark geadviseerd door Henno van den Bruinhorst, verkoopleider pluimvee bij AR Voer. Belangrijke aandachtspunten waren looplijnen, stalsysteem, klimaat en verlichtingsplan. Met Gert-Jan Vliem van AR Bedrijfsontwikkeling overlegde Haamberg over en tijdens de bouw. Begin 2022 ging de schop de grond in. De stal is 75 bij 30 meter groot, inclusief aan beide zijden een overdekte uitloop van vijf meter breed. Het is een volièrestal met vier rijen van twee etages, strooiselschuif, mestbandbeluchting, sleepvoerketting, drinknippels met lekbakjes, automatische legnesten en bovenop zitstokken. De stal is over de lengte in tweeën gedeeld en beide zijden zijn weer opgedeeld in drie compartimenten. De compartimenten worden gescheiden door gaas. Haamberg voldoet daarmee aan de biologisch eis van maximaal 3.000 hennen per groep en 2.500 hennen per hectare uitloop. Er is bijna zes hectare buitenuitloop. Daardoor mogen er maximaal 14.230 hennen in de stal. Op de buitenuitlopen weiden ook 20 van de 40 vleesvaarzen. “Veel gras levert de uitloop niet op want de hennen maken de zode erg hol”, geeft Mark aan.

Brandvertragend

Om te voorkomen dat eventuele brand in de eierverzamelruimte met elektrische machines en installaties voor in het gebouw de eigenlijke stal met hennen zou kunnen bereiken, zijn deuren geplaatst die bij brand uitzetten om het vuur tegen te houden.

Goede begeleiding

Meteen vanaf de komst van de hennen verliep alles vlot. AR-pluimveespecialist Hans Ebbers bereidde Haamberg voor en kwam aanvankelijk elke week voor begeleiding. Nu bezoekt hij het bedrijf nog elke vier tot zes weken en hebben ze zo nodig contact per telefoon en per app. Mark: “Vanwege vogelgriep hebben we liever geen bezoekers in de stal en om iets te laten zien werkt een foto of filmpje vaak net zo goed.” De hennen krijgen fasenvoedering met drie soorten voer van AR. Daarvoor staan twee silo’s naast de stal. In de stal staan luzernebaaltjes en pikstenen als afleidingsmateriaal.

Hulp van ouders

Marks vader verzorgt de vleesvarkens en de vleesvaarzen. Momenteel verzamelen hij en Marks moeder ’s morgens eieren en maken ze een controleronde door de stal. Mark werkt vijf ochtenden per week als bedrijfsverzorger op andere boerderijen. ’s Middags maakt hij een tweede controleronde, verzamelt grondeieren en twee keer per week draait hij de mest uit de stal.

Geïntegreerde aanpak

Volgens Harold Vogels is de realisatie van deze stal een voorbeeld van de geïntegreerde aanpak die AR kan bieden. “Door de samenwerking van alle benodigde disciplines binnen AR kunnen we vanaf de eerste plannen van de boer richting geven aan een project. Geen losse eindjes maar een complete aanpak. Dat is waar AR Bedrijfsontwikkeling zich in onderscheidt.”