Geitenhouders Veldhuizen over de overstap van koeien naar melkgeiten

Raymond en Petra Veldhuizen houden 950 melkgeiten plus 450 jonge geiten en 24.000 biologische legkippen. De geiten namen in 2016 de plaats in van 80 melkkoeien.

Vijf jaar geleden maakte Raymond Veldhuizen in Maarsbergen de omschakeling van melkkoeien naar melkgeiten: “Ik ben niet echt een koeienman, maar ik wilde wel graag verder in de veehouderij. Geiten zijn prettig om mee te werken en naar mijn idee zit er toekomst in geitenmelk.” Het bedrijf draait goed en er is ruimte voor uitbreiding.

In 2021 is een nieuwe moderne stal in gebruik genomen met de mogelijkheid om door te groeien naar 1.200 melkgevende geiten.

 

Afwisselend werk

Door goed ondernemerschap en het nodige lef hebben Raymond en Petra ingespeeld op de kansen in de markt. “De geiten waren eigenlijk een alternatief voor koeien”, geeft Raymond aan: “Ik wilde wel afwisselend werk houden, binnen en buiten. Ik werk graag met machines op het land.” Hij verbouwt 34 hectare gras en koopt gras op stam aan. Uitbreiden met kippen en dan de hele dag in de kippenstal zijn wilde hij niet. En hij wilde vanwege risicospreiding niet van één tak afhankelijk zijn. Voor geiten zag hij goede vooruitzichten voor de vraag naar melk.

Verbouwde koeienstal

In 2016 kwamen de eerste melkgeiten in de verbouwde koeienstal. Toen was het al de bedoeling om een grotere stal te bouwen. Die kwam afgelopen april gereed. De stal is 100 meter lang, 28 meter breed en heeft een dubbele kap met een nokhoogte van 8,5 meter. De stal heeft vier ingestrooide potten en daartussen twee voergangen voor een voerrobot. Aan een rail hangt een automatische stroverdeler. De stal wordt geventileerd en gekoeld met padkoeling.

 

Gesloten bedrijf

Sinds april is het aantal melkgeiten uitgebreid van 550 naar 950, meest Nederlandse melkgeiten. De bedoeling is door te groeien naar een gesloten bedrijf van 1.200 melkgeiten, plus aanfok. De geiten werden natuurlijk gedekt maar een deel wordt nu kunstmatig geïnsemineerd. “Met KI kunnen we bij een individuele geit een bok kiezen die daar goed bij past”, geeft Raymond aan. “Geiten met de hoogste productie laten we insemineren, andere gaan we duurmelken.”

Rollenbaan

Pasgeboren lammeren worden individueel in een doos gezet en gaan via een rollenbaan met een weegschaal door een luik naar de aparte lammerafdeling met eigen klimaatregeling. “Afhankelijk van het gewicht krijgen ze met een sonde één keer biest en komen danin een groepshokje”, vertelt Petra die de lammeren verzorgt. Twaalf tot achttien uur later krijgen ze in een trogje poedermelk. Vervolgens krijgen ze dit twee keer per dag. Als ze goed drinken - meestal is dat op een week leeftijd - gaan ze naar de opfokstal. Daar blijven ze tot een leeftijd van ongeveer tien weken en een gewicht van 13 tot 14 kilogram. Bokjes worden afgemest tot ze negen kilogram wegen.

Babymelkpoeder

De geiten worden gemolken in een 2 x 54-stands zij-aan-zij melkstal met automatische afname en melkmeting. Dat gebeurt ’s morgens vanaf half zes en ’s middags vanaf vier uur en duurt twee uur. Acht keer per week melkt Raymond, de andere keren melken ingehuurde melkers. Tussen het werk met de geiten door verzorgen Raymond en Petra de leghennen. Raymonds vader helpt ’s morgens en in de weekenden mee op het bedrijf. Afgelopen jaar produceerden de geiten gemiddeld 1.243 kilogram melk. De melk wordt geleverd aan Holland Goat Milk (HGM) en dient als grondstof voor babymelkpoeder.

Innovaties

De nieuwe stal heeft een voerrobot om op arbeid te besparen, vaker per dag vers voer te kunnen verstrekken, preciezer per groep te kunnen voeren en om minder machines en geen diesel nodig te hebben. Op de daken van de geitenstal en kippenstal liggen zonnepanelen die meer elektriciteit opwekken dan het bedrijf zelf nodig heeft.

Openheid

Momenteel krijgen de geiten vier keer per dag een rantsoen van graskuil en twee soorten brok. Per groep wordt de hoeveelheid gras en brok aangepast aan de melkproductie. Net als de leghennen krijgen de geiten mengvoer van AR. “De openheid van AR over devoersamenstelling spreekt ons erg aan”, zegt Petra. Ongeveer eens per zes weken komt voorlichter Koert Kuizenga op bezoek. Tussendoor hebben ze contact bij verandering van het rantsoen, bijvoorbeeld bij een andere graskuil. “We hebben een goede klik met Koert”, zegt Raymond. “Hij weet veel en denkt met ons mee.”