Familie Beekman: Alles goed doen om scherp te draaien met borgen

Harry en Tonnie Beekman uit Beemte Broekland hebben samen een gemengd bedrijf met 145 melkkoeien plus bijbehorend jongvee, 80 ha grond en 1.500 vleesvarkens (op twee locaties). Roy, de zoon van Harry, zit ook in de maatschap en werkt nog buiten het bedrijf.

Ze hebben gekozen voor de kruising TN70 x PIC408 (groei). De biggen komen uit een 4-weeks systeem. Hierdoor zijn de koppels groter met biggen van dezelfde leeftijd. Dit levert een groot gezondheidsvoordeel op. Dit is terug te zien in de zeer lage dierdagdosering van 0,4. De infectiedruk in de stallen is zeer laag. Via Handelshuis Schuttert wordt er geproduceerd voor een luxe borgen en gelten-concept van Westfort. Hiervoor deden ze mee aan het KDV beren en gelten-concept.

 

Vitale varkens

De varkens worden twee keer per dag gecontroleerd en krijgen dan een mengsel van uitgezeefd vlas en mais. “Dit is goed voor de controle, geeft structuur en verbetert de darmgezondheid”, aldus de gebroeders. De varkens zijn actiever en dunne mest kennen ze niet in de stal. Aangezien de varkens bijna onbeperkt worden gevoerd remt dit nog iets de voeropname. PIA komt gelukkig niet voor.

Luxe voerpakket

De varkens krijgen een luxe voerpakket met als doel het maximaal benutten van de jeugdgroei. Daarnaast wordt er tot het einde hoog EW gevoerd. Ook het klimaat is top in orde. De  waterdruk wordt in de zomer 0,25 bar hoger ingesteld dan in de winter. Ook worden dan alle putten (rioolsysteem) met de beregeningspomp schoongespoeld. Vliegen komen dan ook minimaal voor in de stal. De salmonellastatus is 1 en er wordt één keer per ronde ontwormd. Elke ronde wordt er schoongemaakt (inschuimen, reinigen en ontsmetten). 


Overgang naar afmestvoer

Volgens Harry kan de overgang van groei naar afmestvoer nog beter. “Hier ontstaan soms mindere dieren die het aandeel ondereind verhogen. Met extra eiwit hopen we dit op te lossen. Ook mogen de varkens iets lichter worden geleverd. Zwaardere dieren verbruiken immers meer voer.” 


Toekomst

De strategie voor de toekomst is doorgaan zoals het nu gaat. “Een en ander is wel afhankelijk van de wetgeving”, vertelt Tonnie. “Gelukkig ligt ons bedrijf niet in de buurt van een Natura 2000-gebied. Onze tip: haal zoveel mogelijk rendement uit het bestaande aantal varkens. Een tak beëindigen is ook ondernemen en er zullen altijd varkens overblijven in Nederland.”


Resultaten 1 november 2021 - 31 oktober 2022

Voeropname (kg per dier per dag) 2,20
Geslacht gewicht (kg) 102,0
Uitval (%) 1,1
Groei (gram per dier per dag, 25-117 kg) 918
Voederconversie (kg per kg groei, 25-117 kg) 2,32
Voerkosten per kg groei (€, 25-117 kg) 0,886