"Wij zijn ervan overtuigd dat je AminoBoost standaard moet toepassen in de mais."

Gijsbert Hakkert is werkzaam voor CAF. Vanuit CAF onderzocht hij de plantversterkende werking van CropActiv AminoBoost bij fruitbomen. De positieve resultaten brachten hem ertoe om AminoBoost ook thuis op de mais toe te passen. En ook hier pakt het goed uit.

Je bent dus AminoBoost ook bij mais gaan toepassen? Gijsbert: “Dat klopt. Ik was vroeger wat sceptisch over plantversterkers. Maar toen ik twee jaar op rij goede resultaten zag bij fruit, heb ik thuis geopperd om het ook voor de mais te gaan gebruiken.” Gijsbert legt uit dat mais in het voorjaar wat stress kan hebben, vooral na de onkruidbestrijding. “We zijn AminoBoost daarom als stressverminderaar gaan toepassen.”

Mengen met gewasbescherming

Hoe werkt dit in de praktijk? “Het product laat zich goed mengen met andere middelen, waaronder de gewasbescherming. Bij mais doen we de herbicidebespuiting meestal vanaf het derde
tot vierde bladstadium. In dit geval kiezen wij voor het vijfde tot zesde stadium zodat we meer bladoppervlak hebben.” De familie kiest voor een toepassing samen met de herbicide. “Eigenlijk zou je het drie dagen van tevoren willen spuiten, maar dat wordt te kostbaar en de resultaten zijn op deze wijze prima.”

Gezondere, frissere maisplant

En hoe zijn de effecten in de praktijk? “We doen dit nu een jaar of vijf, zes. Sindsdien blijven de planten goed staan na de onkruidbestrijding.” Specifiek valt hem op dat er minder paarsroodkleuring
door stress optreedt en de bladkleur frisser groen blijft. Vooral bij zonnig weer na de bespuiting is dit verschil zichtbaar. “Het is nooit exact te zeggen waaraan een verbetering toe te schrijven is, we hebben ook andere teeltkeuzes gemaakt. Maar wij hebben het idee dat de plantvitaliteit na de herbicidebestrijding erop vooruitgegaan is. Onze maisopbrengst is de laatste jaren constanter dan voorheen.”

Relatief lage investering

Heeft Gijsbert nog tips? “Wij zijn ervan overtuigd dat je AminoBoost standaard moet toepassen bij mais. Zeker omdat je het kunt meenemen met de herbicidebespuiting is dit een relatief lage investering.” Hij vervolgt: “Het ene jaar is de impact groter dan het andere. Maar de investering van 25 euro per hectare is wel de moeite waard. Soms heeft het weinig effect, maar in jaren dat de investering er wel uitkomt verdient het middel zich dubbel en dwars terug.” Gijsbert rekent voor dat de AminoBoost voor zo’n 5% verbeterde opbrengst bij mais zorgt. “Dit vertaalt zich in een betere voederwaarde. Dan is die 25 euro snel terugverdiend.”