Gastheer akkerbouwdemodag 2022: Chris Noordam in Ophemert

De akkerbouwdemo van AR vond dit jaar plaats bij Chris Noordam in Ophemert. We stellen zijn bedrijf graag aan je voor. Ook deelt Chris zijn ervaring met AR.

Chris Noordam is 60 jaar en heeft samen met zijn vrouw Mea en zonen Job (25) en Thom  (23) een akkerbouwbedrijf met een kleine tak pluimvee (grootouderdieren voor Cobb  Europe). Chris groeide op in Varik waar hij samen met zijn vader tot in 1968 ook nog koeien molk. In 1987 kwam de ruilverkaveling en verplaatsten ze het bedrijf naar Ophemert. Tien jaar later ging hij met zijn vrouw Mea in maatschap en sinds 2021 zijn daar hun zonen Job en Thom bij gekomen.


Bouwplan

In totaal heeft de familie Noordam 57 ha grond. Dit jaar bestaat het bouwplan uit 24 ha  winter- en zomertarwe, 3,5 ha uien (gezaaid in week 11), 11,5 ha suikerbieten (ook gezaaid in week 11) en 18 ha consumptie-aardappelen. Het frezen, ploegen, tarwe-zaaien, aardappels-planten en spuiten doen ze zelf. Ook is er afgelopen jaar een combine  aangeschaft. De rest van het landwerk zoals het poten besteden ze uit aan een loonwerker.

Opslagloods aardappelen

Afgelopen jaar is er een opslagloods gebouwd voor 1.000 ton aardappelen. Hierdoor is het mogelijk om in de oude opslag uien op te slaan. Chris: “Ook met het oog op de toekomst, met de jongens in maatschap, hebben we besloten deze loods te bouwen. Door de mogelijkheid om de uien en aardappelen in de eigen loods op te slaan, zijn we flexibeler en hopen we beter in te kunnen spelen op de prijsontwikkelingen in de markt.”


Zakelijk coöperatief 

Van vroeger uit is de familie Noordam al klant bij AR wat toentertijd Betuco was. “Ik ben zakelijk coöperatief”, vertelt Chris. “De prijs is goed. Ik heb het wel eens vergeleken met collega- akkerbouwers en met andere leveranciers, maar dan kwam AR er altijd als beste uit. Daarnaast is het dichtbij dus als je met spoed wat nodig hebt kan er snel wat geregeld worden.” Bert Straten (adviseur akkerbouw van AR) begeleidt het bedrijf. Chris: “Het voordeel van Bert is dat hij zelf ook een akkerbouwbedrijf heeft waardoor we goed kunnen sparren over keuzes die gemaakt moeten worden.”


Bewustwording

Chris denkt dat de oorlog in Oekraïne kan zorgen voor een stukje bewustwording. “Voedsel is een van de belangrijkste basisbehoeften en in Nederland kunnen we dit gewoon produceren en ook nog van topkwaliteit.” Zonder gewasbeschermingsmiddelen kunnen we niet, is Chris van mening. “Misschien wat minder en wat effectiever, maar zonder gaat gewoon niet. Uiteindelijk krijgen we niet meer landbouwgrond, maar wel meer mensen en die moeten toch allemaal eten. We moeten natuurlijk wel blijven kijken naar nieuwe technieken en mogelijkheden en ons blijven ontwikkelen.“