Varkens
Voeders

Zeugenvoeders voor concepten

Als mengvoerleverancier kan AR alle zeugenvoeders maken; van regulier tot VLOG, van aanvullend voer tot biologisch. Zo produceert AR, als vaste ketenpartner, ook voeders voor varkenshouders die deelnemen aan Frievar en Varken op z'n Best (VOB).

Frievar

Het ketenconcept Frievar werkt samen met vaste partners in de keten, waaronder AR. Dankzij de optimale samenwerking in de keten en de uitwisseling van informatie, dragen de ketenpartners bij aan het uiteindelijke resultaat. Gezamenlijk worden elk jaar doelen gesteld. Alle bedrijven worden begeleid door dezelfde voorlichter, volgens een vast protocol. Daarnaast is er een actief monitoringsysteem opgezet, waarmee actief resultaat bewaakt wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

 

VOB

Varken op z'n Best (VOB) is een ketenconcept van vleesbedrijf Van Loon Group. Varken op z'n Best gaat uit van een integrale aanpak met alle schakels in de keten, gebaseerd op drie elementen: kwaliteitsmanagement, duurzaamheid en keteninformatiesysteem. VOB werkt met vaste ketenpartners. AR is een van de voerleveranciers. De varkenshouders werken met vaste genetica, bijbehorende voerplannen en een maximale focus op hygiënemanagement. Daarnaast worden alle relevante data inzichtelijk gemaakt voor zowel de varkenshouder als de ketenpartners.

Het Beemsterlant's varken

Het Beemsterlant's varken is ontstaan uit de vraag naar varkensvlees van een betere kwaliteit, tegen een redelijke prijs en vooral met een betere smaak. AR levert voer voor aan varkenshouders die deelnemen aan dit concept. In het voer zitten geen antibiotica, groeihormonen of groeibevorderaars.

Beter Leven Keurmerk

AR produceert voeders die voldoen aan het Beter Leven Keurmerk 1, 2 en 3 sterren.

Keten Duurzaam Varkensvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier van varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. 

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten varkens

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en stalbezoek nemen onze specialisten varkens de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen. Waar nodig wordt onze nutritionist ingeschakeld. Onze specialisten kunnen je onder andere adviseren over voerstrategie, brijvoeding, klimaat en management.

Britt Engelsman
Specialist varkens
Foto Britt Engelsman
Foto Britt Engelsman
Contact met
Britt Engelsman
Specialist varkens
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Foto Marcel Schennink
Foto Marcel Schennink
Contact met
Marcel Schennink
Voedingsexpert varkens
Evert Voortman
Specialist varkens
Foto Evert Voortman
Foto Evert Voortman
Contact met
Evert Voortman
Specialist varkens
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Foto Hans van der Knaap
Foto Hans van der Knaap
Contact met
Hans van der Knaap
Specialist varkens
Onze specialisten
Evert