Voederconversie voor biologische varkens nu belangrijk

In de biologische varkenshouderij nemen de kosten toe, de opbrengsten dalen en de marges worden kleiner. Juist nu zijn topprestaties belangrijk en is het belangrijk om op voer te besparen.

Zorg ervoor dat de dieren tochtvrij, droog en warm kunnen liggen. Ze hebben dan minder voer nodig voor warmteproductie en onderhoud. AR heeft de beschikking over een aantal Slimme stalmeters die hierbij kunnen helpen.

Tips om op voer te besparen

  • Zorg ervoor dat het voer- en watersysteem goed zijn afgestemd op elke diergroep, dat het systeem meerder voersoorten aan kan en dat deze goed af te stellen zijn. Zo kan de voeropname goed geregeld worden en wordt verlies van voer tegengegaan.
  • Neem een maximum voergift op in de curve en verstrek dit eventueel in 2 voerbeurten per dag. Verklein de klepelafgifte bij de maximale gift zodat ze de hele dag voer hebben. Beperk luxe consumptie. Bekijk ook de slachtgegevensanalyse.
  • Kies de juiste overschakelmomenten zodat er efficiënt gevoerd kan worden. Weeg regelmatig om een goed inzicht te krijgen.
  • Door de inzet van goed verteerbare voeders (efficiëntie) daalt de voederconversie. Op dit moment levert 0,1 vc al gauw € 6,50 op. Onze specialisten kunnen je hierbij adviseren en ondersteunen.