Gewaskeuze eco-regeling

Binnen het nieuw GLB zijn er een aantal eco-regelingen interessant. Dit zijn stikstofbindende gewassen, kruidenrijke bufferstroken langs bouwland of grasland en de mogelijkheid van groene braak.

AR Plant heeft hiervoor speciale mengsels beschikbaar. In onze folder Gewaskeuze eco-regeling staan de verschillende mogelijkheden. Houd er wel rekening mee dat de eco-regeling nog in ontwikkeling is.

Kruiden, klavers en luzerne kan je tot half oktober zaaien, daarna worden de temperaturen te laag en ontwikkelen ze zich niet meer voldoende voor de winter.

Wil je advies over de mogelijkheden voor jouw bedrijf binnen het nieuwe GLB? Neem contact op met een van onze akkerbouwadviseurs.