Altijd het juiste tarweras voor jouw bedrijf

Een passend tarweras zaaien is dé sleutel tot een goede financiële opbrengst.

Voor de teelt van wintertarwe hebben wij de rassen KWS Talent, Allison, Cubitus, WPB Calcary en KWS Extase beschikbaar. Voor de teelt van wintergerst hebben wij het ras LG zebra beschikbaar. Download de folder Wintertarwe 2023 ter ondersteuning van je rassenkeuze .

Heb je vragen over de rassenkeuze of teelt van wintergraan? Vraag een van onze akkerbouwadviseurs.