Bemesting eerste snede met alleen kunstmest

Door de natte omstandigheden is het op veel plekken lastig om de drijfmest erop te krijgen. Het gras groeit op het moment snel en vraagt om voeding.

Als je verwacht dat er geen drijfmest opkomt is het van belang dat je wel voldoende stikstof brengt voor een volwaardig gewas. In het N-min monster van veel gronden zien we een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Hieronder staat een standaard advies dat gehanteerd kan worden voor de eerst snede.

Advies bemesting eerste snede zonder drijfmest

200 kg AR Grasmest Zwavel

270 kg Kali 40 of 180 kg Kali 60

200 kg AR Grasmest Zwavel