Nieuw: AR Voerbooster voor vleesvarkens

We blijven innoveren in producten die de voederconversie bij vleesvarkens verder kunnen verlagen. We hebben een nieuw product samengesteld die een flinke boost geeft aan de efficiëntie van de vertering, de AR Voerbooster.

Resultaten AR Voerbooster

We hebben de AR Voerbooster afgelopen jaar uitgebreid getest op ons proefbedrijf. Daarnaast hebben we het ook ingezet op een praktijkbedrijf. De resultaten lieten steeds weer hetzelfde zien, een duidelijk verlaging van de voederconversie.

We komen daarbij uit op een ROI (return of investment) van 3. Dat wil zeggen dat een investering van €2 per varken een kostenreductie geeft van €6 per varken (een verlaging van ongeveer 5-7% van de voederconversie).


Ben je geïnteresseerd in de AR Voerbooster?

De AR Voerbooster (22471K20) kan los als toevoeging besteld worden. Bespreek met je specialist hoe dit product op jouw bedrijf kan worden ingezet. Onze specialisten kunnen je ook de proefresultaten laten zien.

AR innoveert en investeert in haar klanten!