Middelenpakket aardbeien

Binnen aardbeien is de toelating van Kenja in 2022 het meest noemenswaardig. Dit middel zit in dezelfde chemische groep als Luna, Signum en Bifasto.

Blijf alert op het voorkomen van resistentie door deze middelen zoveel mogelijk gericht in te zetten. Uiteraard zijn er ook enkele groene middelen toegelaten, maar de nieuwe toelatingen zijn ook in aardbeien beperkt.

In de eerste proeven heeft Kenja zich tot nu toe onderscheiden als een middel dat goed werkt tegen vruchtrot. Het enige nadeel is dat het middel maximaal 2x per 12 maanden mag worden toegepast. De dosering is 1,2 liter per hectare en de interval bedraagt 7 dagen en 1 dag veiligheidstermijn.

Een andere interessante toelating is die van Regalis Plus voor de beheersing van vegetatieve groei. De inzet van Regalis Plus moet lijden tot meer bloemtakken en daarmee samenhangend een betere productie. Echter de praktijkervaringen in Nederland zijn met dit product nog beperkt.

Een andere toelating is die van Proclaim in de bedekte teelt tegen rupsen. Het voordeel van Proclaim is dat het niet alleen erg goed werkt op rupsen, maar mocht Suzuki voor overlast zorgen in een bedekte teelt, dan heeft Proclaim een uitstekende nevenwerking tegen de Suzuki fruitvlieg!

Vorig jaar zijn de siliconen polymeren Stix, Siltac en Protac op de middelenlijsten gekomen. Deze middelen bevatten geen werkzame stof en hebben ook geen etiket, maar wel een werking op kleine plagen als spint en witte vlieg. Wees wel zeer voorzichtig met deze producten, want zeker op een groeizaam gewas kunnen ze snel verbranding van het blad veroorzaken of er kan sprake zijn van groeiremming. Bij voorkeur gebruiken op een meer afgehard gewas en liefst altijd een proefbespuiting uitvoeren.