Pruimenmot

Dit jaar hangt de bestrijding van de pruimenmot vast op met name Coragen, maar ook Exirel kan in de periode kort voor de oogst een bijdrage leveren. Dan wordt ook gelijk de Suzuki-fruitvlieg (goed) bestreden. Met een toepassing met Coragen is het mogelijk een bescherming te creëren van 14 tot uiterlijk 21 dagen. Als dit middel nog niet is toegepast, dan is het raadzaam om op korte termijn nog een toepassing van Coragen in te zetten. Dit zal ervoor zorgen dat ook de tweede generatie grotendeels bestreden wordt/is.

Aangezien Affirm geen toelating meer heeft, was een andere strategie nodig voor de bestrijding van pruimenmot en de Suzuki-fruitvlieg, vooral op de tweede generatie. Met de inzet van Coragen en Exirel kan 3 tot 4 weken bescherming gecreëerd worden. Dit betekende half tot eind juli Coragen inzetten en deze 14 tot 20 dagen later op laten volgen door de 0,7 liter Exirel.