Onkruidbestrijding

Na 1 juli wordt het gebruik van glyfosaat (de varianten die nog zijn toegelaten in steenfruit) ontraden. De sapstroom van de boom draait dan om, waardoor glyfosaat in de wortels wordt opgeslagen. Eventuele schade wordt dan pas grotendeels volgend voorjaar zichtbaar. Als alternatief voor glyfosaat kan voor het steenfruit de combinatie van Quickdown + Agil ingezet worden. Quickdown brandt de aanwezige breedbladige onkruiden af en Agil ruimt grassen, zoals hanenpoot en kweekgras op. Agil werkt nauwelijks op straatgras of voor het beheersbaar houden van de grasbaan. Voeg aan deze combinatie altijd óf onkruidolie óf Squall toe. Houd voor de dosering van Squall 500 ml per 100 liter water aan. In de rugspuit met een Venturidop is Squall niet aan te raden. Houdt er rekening mee dat Agil een veiligheidstermijn van 30 dagen heeft. Voor Quickdown geldt dit niet, maar Quickdown heeft wel een interval van 21 dagen op het etiket.