Aardbeien

Rond deze tijd worden de nodige aanplanten gezet die moeten gaan dienen als een doorteelt voor dit najaar en volgend voorjaar. Bezien vanuit gewasbescherming zijn er enkele speerpunten rondom het planten van aardbeien. Behandel de planten kort na het planten met Paraat om uitval door phytophthora zo veel mogelijk te voorkomen. Kort na het planten is aan te raden om de planten te behandelen met middelen die breed werken, maar wel de natuurlijke vijanden met rust laten. Eventueel is de inzet van Batavia aan te raden, als een breedwerkende, maar veilige insecticide.

In de herfst kan meeldauw een aandachtspunt zijn. Pak dit in eerste instantie aan met Flint of Stroby en kies richting de bloei voor de sterke meeldauwmiddelen, zoals Amistar, Bifasto en Takumi. 

Hierbij een voorzet voor een bruikbaar schema:

  1. Paraat: meedruppelen of aangieten
  2. Captan + Vertimec Gold + Decis (of Sivanto)
  3. Batavia (mits dit nog twee weken voor de bloei is)
  4. Captan + Stroby of Flint (of Amistar) (kort voor de bloei of begin bloei)
  5. Takumi + Geoxe (begin bloei)
  6. Luna Privilege of Signum

Als alternatief voor meeldauwbestrijding kunnen groene middelen ingezet worden zoals Fado of Vacciplant. Beide middelen hebben een preventieve werking. Dus op het moment dat Batavia aan de orde is, moet er ook gestart worden met Fado of Vacciplant. Vervolgens dienen deze bespuitingen minimaal drie keer herhaald te worden met maximaal een wekelijks interval.