Pruimenzaagwesp

In percelen waar vorig jaar een aantasting door de pruimenzaagwesp voorkwam, was een bestrijding kort na de bloei noodzakelijk. Deze aantasting is te herkennen aan groene pruimen met zwarte vlekjes, waar soms een wormpje in zit.

Als er een tijdelijke toelating was geweest, dan was het advies geweest om deze zaagwespen met Gazelle te bestrijden, maar helaas is deze tijdelijke toelating er niet gekomen. Het middel Gazelle zit momenteel in de herregistratie en in deze periode mogen er geen extra teelten worden toegevoegd om regulier toegelaten te worden. De enige mogelijkheid was dan ook een vrijstellingstraject voor de pruimenteelt. De vrijstelling voor Gazelle in pruimen was reeds aan het begin van de wintermaanden aangevraagd door NFO, maar haperde bij het ministerie. Eigenlijk in eerste instantie net als bij Exirel en Tracer.

Een mogelijk alternatief voor de bestrijding van de pruimenzaagwesp kan de inzet van Neemazal zijn, maar de ervaringen met dit middel op pruimenzaagwesp zijn er niet of nauwelijks. Neemazal is breed werkend op diverse (kleine) insecten en biedt misschien een alternatief voor die percelen die (te) zwaar waren aangetast door de pruimenzaagwesp. Houd er rekening mee dat aan de inzet van Neemazal zware drifteisen kleven (99% DRT en 450 cm teeltvrij) en dat de maximale dosering voor 1 mei 3 liter per hectare bedroeg.