Bramengalmijt

De knoppen van de Chester die in de volle grond staan worden zichtbaar. Vaak is Chester een ras dat gevoelig is voor aantasting door bramengalmijt. Tot 1 juli van dit jaar is er nog de mogelijkheid om Vertimec Gold op te maken/in te zetten. Bij een inzet kort voor de bloei zijn er met Vertimec Gold vaak goede resultaten te behalen. Aangezien de knoppen zich volop ontwikkelen is het nu ook nog een optie om een bespuiting met zwavel uit te voeren, maar alleen als er nog geen overkapping op zit. Specifiek is hiervoor Kumulus zwavel toegelaten.

Voor de inzet van Vertimec geldt: pas dit middel na zonsondergang toe, gebruik het liefst 1.000 liter water per hectare en voeg een uitvloeier toe om zo goed mogelijk in het gewas te komen.

Indien er geen Vertimec meer op de plank staat, dan is nu nog het gebruik van zwavel aan te raden en daarna zijn er enkele bespuitingen met de combinatie van Naturalis-L (1 liter/ha) met de uitvloeier Heliosol (1,5-2 liter/ha) aan te raden.