Bladval en bladvlekkenziekte bij kersen

In de periode na de bloei is met name Merchant gevoelig voor bladvlekkenziekte en bijbehorende bladval. Er zijn enkele middelen toegelaten voor de bestrijding van bladval.

De eerste is het toepassen van 0,75 kg Delan DF per hectare. Een voordeel van Delan is dat deze mengbaar is met eventuele andere middelen en bladvoeding. Vrij gangbaar is om Delan toe te passen in combinatie met zwavel (mits de kappen open zijn) en met bladvoeding, denk hierbij aan de inzet van 1-2 kg Solufert en 3-5 kg Ureum. Let op: pas geen Solufert toe op pruimen, want dit geeft een forse bladverbranding!

Andere middelen die toegepast mogen worden zijn middelen op basis van dodine, waarbij Syllit Flow de bekendste is in een dosering van 1,7 liter per hectare. Let op: Syllit is moeilijk mengbaar, bij voorkeur apart spuiten. Het is mogelijk om nu 1 keer Syllit te spuiten en na de oogst nog een keer.