Bladluizen bij rode bessen

In percelen waar bij het uitlopen van de struiken de combinatie van Ovitex met Teppeki is ingezet, is nog opvallend weinig aantasting door bladluizen, zoals bloedblaarluis, te vinden.

Dit is positief, want dan kan er tot ruim na de bloei gewacht worden en kan de combinatie van 0,75 liter Batavia met 3-5 liter AminoBoost ingezet worden. Komen er nu teveel bladluizen voor, dan kan er in percelen die niet aan watergangen grenzen gecorrigeerd worden met Pirimor. In percelen met watergangen is alleen het gebruik van Teppeki mogelijk. Houd er wel rekening mee dat Teppeki alleen na zonsondergang gespoten mag worden.

Voor kassen en tunnels geldt dat het belangrijk is om in deze periode alert te zijn op een aantasting door blad- en dopluizen. Daar mag Batavia officieel alleen na de oogst, dus de enige alternatieven zijn groene middelen, zoals Eradicoat Max of Mycotal.