Bestrijding rupsen in kersen

Minecto One is alleen toegelaten voor pruimen. Dit betekent dat de bestrijding van rupsen bij kersen officieel alleen kan met bacteriepreparaten, zoals Xentari, Difel of Costar of met Neemazal.

Als de rupsenbestrijding nu nog niet is opgestart dan wordt het een uitdaging om rupsenschade te voorkomen. De bacteriepreparaten werken alleen op kleine rupsen en het liefste bij hogere temperaturen. Neemazal is minder afhankelijk van de temperatuur, maar zal ook moeite hebben om grotere rupsen te doden. Nu met einde bloei in zicht zijn de rupsen vaak al wat groter en de temperaturen zijn nog steeds aan de lage kant. Houd er rekening mee dat aan een eventuele inzet van Neemazal zware drifteisen kleven (99% DRT en 450 cm teeltvrij).