Pseudomonas en hagelschotbestrijding

Probeer daar waar mogelijk om kort na het snoeien of bij het uitlopen van de bomen, maar voor de bloei een toepassing uit te voeren.

Dit kan met een mix van 3-5 liter/kg koper (bijv. Foliplus Koper) voor de bladvoeding, 5-7,5 kg zwavel (Thiovit of Kumulus) of circa 10 liter Foliplus zwavel, 1 liter Foliplus Zink en 5 kg ureum. Op deze manier wordt gewerkt aan het voorkomen van problemen, zoals pseudomonas en loodglans. Met name met de inzet van Thiovit of Kumulus wordt hagelschotziekte bestreden. Houd er rekening mee dat aan de inzet van Thiovit of Kumulus forse drifteisen zijn verbonden. Waarbij minimaal 99% driftreducerende techniek een vereiste is.

Indien ook de tweede bespuiting voor de bloei plaatsvindt, gebruik dan 2-3 liter koper met 5 kg ureum en 1 liter Foliplus borium. De inzet van borium levert een bijdrage aan een betere zetting.

Bij pruimen moet voor de bloei de eerste keer zwavel worden ingezet. Herhaal deze bespuiting na de bloei minimaal 1 keer. Bij kersen is de inzet van zwavel ook aan te raden, omdat richting de bloei veel percelen overkapt worden en de inzet van zwavel onder plastic zwaar ontraden wordt.