Paraffine olie spuiten

Momenteel zijn er twee merken ‘minerale’ olie beschikbaar, officieel benoemd als paraffine olie. Dit zijn Promanal HF en Ovitex.

De dosering van Ovitex is in een aantal gevallen gunstiger, maar dit product kent zwaardere driftbeperkingen. Bij bessen is het toepassen van olie een sleutelproduct om in ieder geval dopluizen te bestrijden, maar ook om een goede basis te leggen tegen bladluizen, wantsen en eventueel spint.

Het advies is om (in ieder geval bij bessen) aan olie het middel Teppeki toe te voegen om de werking op bladluizen verder te versterken. Hierdoor moet in principe mogelijk zijn om de bladluizenbestrijding pas na de bloei weer op te pakken met Batavia.

Bij kersen kan je overwegen om olie in te zetten tegen spint, maar verwacht hiervan geen wonderen van! Olie werkt het beste op insecten die niet of weinig bewegen, zoals de larven van dopluizen of de eieren van wantsen en bladluizen. De meeste spint die voorkomt bij kersen is bonespint (kasspint) en soms meidoornspint. Alleen deze beide soorten overleven de winter als oranje bevrucht vrouwtje en zijn dus mobiel, waardoor de werking van olie niet altijd meevalt.

Indien olie wordt ingezet, gebruik dan zoveel mogelijk de volle dosering. Van Ovitex is de volle dosering 30 liter per hectare. Voor een optimale bedekking is aan te raden om door dezelfde rij heen een terug te rijden. Olie bij voorkeur toepassen in 1.000 liter per hectare, dus 3 liter olie per 100 liter water. Pas olie alleen toe als er geen kans is op nachtvorst, want door olie lost de waslaag iets op, waardoor de boom/struik veel vatbaarder is voor nachtvorst en probeer (als het kan) olie zo laat mogelijk in te zetten. Dit geeft de beste werking. Bij bessen betekent dit dat de bloemtrosjes bijna zichtbaar mogen worden.

Zorg ervoor dat er enkele dagen tussen de inzet van olie en de inzet van producten als zwavel en Captan zit.