Winterbemesting klein- en steenfruit

Idealerwijs is er recent een grondmonster genomen. Een goed grondmonster is maximaal 4 jaar oud. Zeker bij monsters vanuit AR Plant en CAF krijgen telers bij de uitslag van het grondmonster ook een bijpassend bemestingsadvies. Hierdoor is een gerichte bemesting mogelijk. Kijk kritisch of het nemen van een grondmonster wenselijk is of kijk het gerichte bemestingsadvies nog een keer na.

Voor het strooien van kunstmest is het over het algemeen nog erg nat. Het kan raadzaam zijn om nog iets langer te wachten met het strooien van kunstmest en dan te kiezen voor een samengestelde meststof (mengmeststof). Ook voor het strooien van een chloorarme kalimeststof is het nog aan de vroege kant. Pas calciummeststoffen bij voorkeur in het najaar of de wintermaanden toe.

Mengmeststoffen

Als er later en meer richting het groeiseizoen wordt gereden, dan komen deze meststoffen meer in beeld. Vaak zijn dit meststoffen die stikstof en kali combineren, zoals bijvoorbeeld AR Lentemix en DCM Mix 5. De lentemix is een combinatie van stikstof en kali 14-0-24, waarvan een richtlijn is om 300-400 kg per hectare te strooien. DCM Mix 5 is er in twee varianten: met fosfaat 10-4-8 en zonder fosfaat. Voor DCM Mix 5 is de richtlijn voor het toepassen 400 kg per hectare.

Calcium

Indien noodzakelijk, calcium bij voorkeur in het najaar of de wintermaanden toepassen, aangezien zowel Dologran (kalk) als Calcifert (gips) enige tijd nodig hebben om uit elkaar te vallen en in te spoelen op worteldiepte. Calcium is een tegenhanger van kalium, vooral tegen concurrentie rondom het kleicomplex. Calcium heeft invloed op de vruchtkwaliteit, vooral op de vruchtstevigheid. Daarnaast kan met name de calcium in gips ook behoorlijke invloed hebben op de structuur van de bodem. Dit omdat calciummoleculen vrij groot zijn en daarmee leiden tot een betere structuur en betere waterdoorlaatbaarheid.

Het meest ideale is, mits uitvoerbaar, om een kalkbemesting uit te voeren voor het planten bij het plantklaar maken van de grond. Dan zijn giften mogelijk, zoals 10-15 ton kalk of 5-10 ton gips per hectare. Een bijkomend voordeel is dat de calcium op worteldiepte kan worden ingewerkt en niet in de bovenste bodemlaag gebonden wordt, waardoor ook eventuele effecten op het bodemleven veel kleiner zijn.

Calcium kan toegepast worden middels de kalkmeststoffen Dolokal (poeder) of Dologran (granulaat). Deze calciummeststoffen zorgen voor een pH-verhogend effect. Is de pH op orde of zelfs aan de hoge kant, maar is er wel behoefte aan calcium, dan is gips een betere optie om toe te passen, zoals Calcifert korrels. Het voordeel van toepassen in korrelvorm is dat strooien met de kunstmeststrooier mogelijk is. Wij spreken dan over giften van 300 tot maximaal 1.000 kg per hectare. Ook het gebruik van een relatief snel werkende groenkalk is een optie. Deze kalkvorm heeft een minder groot pH-effect, maar zorgt wel voor een snel vrijkomende calcium. Hiermee zijn ook wat kleinere giften op de zwartstrook mogelijk.

Ga in bestaande aanplanten geen extreme giften kalk of gips geven, want door het basische milieu zal dit ook nadelige gevolgen hebben voor het aanwezige bodemleven. Eigenlijk net als met een toepassing met chloorhoudende kali.