Middelenpakket steenfruit

De nieuwe middelenlijsten voor pruimen en kersen zijn beschikbaar. Het aantal wijzigingen voor dit jaar valt mee, maar de verwachting is dat het middelenpakket de komende jaren sterk gaat wijzigen.

Dit jaar is het laatste jaar dat een aantal middelen tegen bladluizen, zoals Pirimor en Batavia (en/of Movento) gekocht kunnen worden. Deze middelen zijn in 2025 nog wel te (op)gebruiken. Ook het middel Folicur, een sterk middel tegen diverse schimmels, gaat er op termijn uit. Daarnaast is het voor veel middelen de vraag of zij in de komende jaren toegelaten blijven, zoals Captan maar ook Switch en Geoxe. Maar dit zal zich in de nabije toekomst uit gaan wijzen. Voor dit jaar zijn eigenlijk alleen Vertimec Pro en Fusilade Max van de middelenlijsten verdwenen. Vertimec Gold houdt de toelating voor de bedekte teelt en vormt daarmee een belangrijk middel tegen spint. Ook zijn er enkele nieuwe middelen bij gekomen zoals Oroganic, Futureco Nofly, Problad en Microthiol Special Liquid.

Oroganic

Oroganic is een middel op basis van sinaasappelolie. Dit groene middel is alleen toegelaten voor de bedekte teelt, maar kan daar wel een nuttige aanvulling zijn op het productenpakket. Het is een breedwerkend middel, dat sterk is op de witte vlieg en spint, maar heeft daarnaast ook een werking op bladluizen en zelfs op de schimmel meeldauw. Voor een goede werking is het goed kunnen raken van het gewas wel een vereiste.

Futureco Nofly

Futureco Nofly, is heel plat gezegd, het beste te vergelijken met Botanigard. Dit wil zeggen met een schimmel bepaalde insecten bestrijden. Ook Nofly is alleen toegelaten voor de bedekte teelt. Het middel zal met name sterk zijn op witte vliegen en trips. Twee plagen die meestal wat minder belangrijk zijn in de bedekte teelt van kersen en pruimen. De belangrijkste plagen zijn bladluizen en spint en soms dopluizen.

Problad

Problad is echt een groen middel en zal vooral sterk zijn ter ondersteuning van de planten. Probald is alleen toegelaten voor de onbedekte teelt. In proeven met rode bessen gaf Problad een meerwaarde als onderdeel van het spuitschema. Wellicht biedt het in kersen en pruimen op die manier ook een meerwaarde, maar hiermee zijn de ervaringen in Nederland zeer beperkt.

Microthiol Special Liquid

Microthiol Special Liquid is een vloeibare zwavel. Alleen toegelaten voor de onbedekte teelt en zoals bij alle zwavelvarianten raden we het gebruik onder (gesloten) kersenoverkappingen af. Het is een fijn gemalen vloeibare zwavel die een goede of betere bedekking moet geven dan de zwavelpoeders, zoals Kumulus en ThiovitJet. Een nadeel van Microthiol is dat deze pas vanaf 1 mei is toegelaten. Voor de pruimenteelt betekent dit dat de nadruk blijft liggen op Thiovit Jet en Kumulus en dat Micrthiol alleen bruikbaar is in de periode van vruchtzetting.

Middelenlijsten