Pruimenmot

Door het warmere weer lijkt de vlucht van de pruimenmot weer toe te nemen. Waarschijnlijk is dit de opbouw naar de tweede generatie.

Het algemene advies is voor de latere rassen, zoals Reine Victoria, om in de nabije week een toepassing met Coragen in te zetten. Middels een toepassing met Coragen is het mogelijk een bescherming te creëren van 14 tot uiterlijk 21 dagen. In de periode richting de oogst kan ook Exirel of Minecto One nog een bijdrage leveren. Dan wordt ook gelijk de Suzuki (goed) bestreden.

Met de inzet van Coragen en Exirel (Minecto One) kan dan 3-4 weken bescherming gecreëerd worden. Dit betekent dat wanneer Corogen op korte termijn wordt ingezet deze 14 tot 20 dagen later op laten volgen door de 0,7 liter Exirel of 0,19 kg van het nieuwe middel Minecto One. Houd er rekening mee dat Exirel of Minecto One maar eens in de drie jaar mogen worden toegepast!

Minecto One mag toegepast worden van 1 mei tot 31 juli van het betreffende jaar, maar mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden én moet met minimaal DRT 97,5 en 450 cm teeltvrije zone toegepast worden. Zijn er twijfels of het schema sluitend is richting de oogst, dan kan eventueel een enkele toepassing met Tracer zorgen voor een sluitend schema. Neem zeker voor de latere pruimenrassen geen risico met Suzuki.