Nieuws van het middelenfront

Vrijstelling Exirel en Tracer voor de pruimenteelt

Evenals bij de kersenteelt zijn er ook in de pruimenteelt zeer strenge toepassingseisen. De middelen zijn alleen verkrijgbaar middels gecontroleerde distributie en je mag de middelen alleen toepassen als je beschikt over een spuit die minimaal 97,5% of liever nog 99% driftreductie kan behalen. Bij 97,5% DRT hoort een teeltvrije zone van minimaal 450 cm.

Exirel

Exirel mag door de teler alleen gekocht worden indien in de voorgaande twee jaren (2022 en 2023) geen Exirel of een ander middel (Minecto One) met de werkzame stof Cyantraniliprole is toegepast. Eigenlijk een etiket waar zo goed als niet mee te werken is. Exirel mag één keer worden toegepast in een maximale dosering van 0,7 liter per hectare en 7 dagen veiligheidstermijn. Exirel mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden! Vanwege de risico’s richting grondwater mag deze werkzame stof maar eens in de drie jaar worden toegepast.

Tracer

Tracer mag twee keer worden toegepast. 200 ml per hectare met 7 dagen interval en 7 dagen veiligheidstermijn. Tracer moet bij watergangen toegepast worden met 99% DRT.