Zwarte kersenluis

Kort voor de bloei van de kersen is de bestrijding van de zwarte kersenluis aan de orde. Dit kan met vier verschillende middelen: Gazelle, Pirimor, Teppeki en eventueel Neemazal.

Praktisch gezien is de inzet van Gazelle het meest aan te bevelen. Een groot nadeel aan de inzet van Gazelle is de maximale dosering van 206 gram per hectare, bij een toepassing voor 1 mei.

Ook Pirimor is een optie, maar heeft voor 1 mei alleen een toelating op percelen die niet aan een watergang grenzen. Van Pirimor mag, indien mogelijk, 0,5 kg per hectare worden ingezet. Bij percelen met een watergang is alleen een toepassing na 1 mei mogelijk en dan geldt nog altijd een drifteis van 99% DRT.

De derde optie is de inzet van Teppeki 140 gram per hectare. Alleen in de praktijk valt het resultaat van een toepassing met Teppeki niet altijd mee. Na Gazelle is dit waarschijnlijk het beste alternatief.

De laatste optie is de inzet van het groene middel Neemazal. Voor 1 mei mag dit middel in een maximale dosering van 3 liter per hectare worden toegepast. Bij de toepassing van Neemazal is 99% DRT met 450 teeltvrij een vereiste. Neemazal is het enige middel dat ook voor de biologische teelt is toegelaten. De ervaringen die wij hebben met Neemazal op zwarte kersenluis zijn zeer beperkt.