Pseudomonas- en hagelschotbeheersing

Nog altijd zijn de weersomstandigheden vrij wisselvallig waardoor de timing van de bespuitingen om enige alertheid vraagt.

In deze periode wanneer er vaak nog volop gesnoeid wordt is het belangrijk om een soort basisbedekking te behouden met een fungicide of een lichte dosering koper om de wondjes af te dekken zodat er zo min mogelijk schimmelinfectie (Loodglans,) en bacterie-infectie (Pseudomonas Syringae) plaatsvindt.


Hagelschot

Er ontstaat nog weleens verwarring over dat de hagelschotziekte een schimmelziekte is (Stigmina Carpophila). Deze treedt vaak op in combinatie met een bacterieaantasting (Pseudomonas Syringae). De overwintering van de hagelschotziekte vindt plaats in afgevallen blad en in slapende knoppen. De bacterie Pseudomonas Syringae wordt verspreid door sporen die op aangetast hout zitten in het perceel. Het voorjaar is een gevoelige periode voor pseudomonasaantasting omdat er nu veel (snoei en of bloei) wonden ontstaan in de boomgaard en dat is een ideale invalspoort voor de bacterie.


Loodglans

Loodglans is een schimmel (Chondrostereum Purpureum) die in het najaar sporen vormt op dood hout. Deze sporen worden in de winter en voorjaar verspreid, wat in de loop der weken tot uiting komt door bladeren die een glansachtige gloed bevatten.

Om deze ziekten zoveel mogelijk te onderdrukken is het belangrijk om de stroken te poetsen en het hout zo goed mogelijk te versnipperen. Voor de Pseudomonas bacterie en loodglans is het belangrijk om aangetast hout te verwijderen en op te ruimen om de druk in het perceel laag te houden.


Vitalosol Gold

Afgelopen jaren is er met name op Proeftuin Randwijk ervaring opgedaan met Vitalosol Gold. Dit is een bladmeststof op basis van zwavel (36% elementair), mangaan (9,6%) en koper (2,4%). Het blijkt dat met een dosering van 5 liter per hectare de weerbaarheid van de planten in die mate toeneemt, dat er zelfs een effect is tegen hagelschotziekte. Vitalosol heeft tevens een effect tegen Loodglans en Pseudomonas, waarschijnlijk door de koper die in het product zit. Let wel op dat Vitalosol lagere hoeveelheden koper en zwavel bevat dan bijvoorbeeld Foliplus Koper of Foliplus Zwavel.