Opslagbestrijding bij bessen

Het ras Junifer staat te bloeien en daar moet de eerste ronde tegen opslagbestrijding bijna achter de rug zijn. Bij de andere rassen zal dit binnenkort starten.

Voor het spuiten van de opslag is alleen Quickdown beschikbaar. Wacht tot de opslag circa 10 cm hoog is en voer dan de eerste toepassing uit. Per hectare is 0,8 liter Quickdown toegelaten. Dit middel mag twee keer toegepast worden met 21 dagen interval. Voor een effectieve opslagbestrijding volstaat veelal een dosering van 0,4 liter per hectare. Voeg aan deze toepassing altijd een onkruidolie of Squall toe. Probeer minimaal 200 liter vloeistof te spuiten, zodat de opslag goed geraakt wordt want het effect berust op het verbranden van de opslag. Eventueel is ook het gebruik van een zogenaamde Twindop aan te raden.

Indien het wordt toegepast met een rugspuit, gebruik dan 20 ml Quickdown op een rugspuit van 10 liter en combineer deze met 25 ml onkruidolie. Met een rugspuit zijn onze ervaringen met het gebruik van Squall niet positief, zeker niet als er ook in de rugspuit een antidriftdop wordt gebruikt.

Indien de eerste toepassing moet gebeuren middels een mechanische toepassing, zoals het maaien van de opslag, dan is het raadzaam te wachten tot de opslag circa 25 cm hoog is, zodat er daadwerkelijk ook iets is om te maaien.