Groene kortstaartluis

Aan het begin van de bloei van pruimen is een bestrijding van de groene kortstaarluis zeer raadzaam. In principe is het bijna onmogelijk om luizen te vinden, maar als er niet bestreden wordt, dan is bijna altijd het schadebeeld te vinden.

Kort voor de bloei komt de groene kortstaartluis uit het eitje en momenteel is bestrijden dan ook aan de orde. De praktijk wijst uit, hoe dichter tegen de bloei des te beter het effect. Vaak is een bespuiting na de bloei net iets te laat, waardoor er al enige schade is ontstaan.

Teppeki is het enige toegelaten middel voor een bestrijding van deze groene kortstaartluis. Teppeki mag officieel niet in de bloei worden gespoten. Bevinden zich in het perceel bloeiende bomen, dan moet er gespoten worden na zonsondergang. Gebruik van Teppeki 140 gram per hectare en voeg eventueel een uitvloeier (Agral Gold, Silwet Gold of Hiwet) of hechter (Squall, Silwet Stick, Designer) toe.

Vanuit de praktijk komt nog wel eens de vraag, wat nu beter is om toe voegen. Maar eigenlijk zit er weinig verschil tussen de toevoeging van een uitvloeier of hechter. Allebei geven ze ongeveer dezelfde plus aan de middelen. Alleen voor sommige middelen geldt dat het wenselijk is om een meer bedekkend effect te hebben en daarbij dan zoveel mogelijk depositie op de boom. Vooral voor de meeste fungiciden zijn hechters aan te raden. Terwijl bij de meeste insecticiden het juist belangrijk is om zoveel mogelijk (blad)oppervlakte bedekt hebben, dan is de keus voor een uitvloeier meer logisch.

Probeer bij de inzet van Teppeki voldoende water te gebruiken voor een optimale bedekking. Denk hierbij aan minimaal 500 liter per hectare. Het is een optie om de Teppeki-bespuiting te combineren met de inzet van zwavel. Thiovit Jet en Kumulus S zwavel zijn toegelaten en mogen kort voor de bloei bij pruimen in een dosering van 7,5 kg per hectare. Houd er wel rekening mee dat voor deze toepassing zeer zware drifteisen gelden. De komende tijd is de weersvoorspelling uiterst wisselvallig, probeer de ontwikkeling goed in de gaten te houden om de luizen (optimaal) te bestrijden.