Dunning pruimen

Naar verwachting staan de bomen in Midden-Nederland volgende week in volle bloei. Dat is het moment dat de bloemblaadjes van nature beginnen te vallen.

In 'normale' jaren is het gebruikelijk om wanneer de bomen massaal bloeien en de volle bloei bereiken een 'chemische' dunning uit te voeren. Voor dunning zijn beschikbaar de meststoffen ATS en elementaire zwavel. Gebruik op een volwassen pruimenaanplant 15 kg ATS of 50 liter zwavel. Voor volwassen Reine Victoria-bomen geldt in de meeste jaren, dat twee bespuitingen met 15 kg ATS per hectare nodig zijn om voldoende dunning te creƫren. Uitgezonderd jonge bomen, daar volstaat een dosering van 10-12 kg per hectare.

Voer bij Reine Victoria de eerste bespuiting uit op de dag van volle bloei en de volgende bespuiting als het eenjarige hout bloeit, vaak is dit enkele dagen later. Aankomende dagen is de weersvoorspelling wisselvallig, waardoor het moment van uitvoeren lastig te positioneren wordt. Daarbij is de temperatuur behoorlijk laag. Waarschijnlijk is er vanaf woensdag een hogere temperatuur en zal de werking van ATS ook beter zijn. In veel gevallen laat Opal zich net wat makkelijker 'chemisch' dunnen dan Reine Victoria, mogelijk door de steilere groeiwijze. Het moment van ATS toepassen ligt bij Opal vaak net iets later dan bij Reine Victoria. Bij Opal is het algemene advies te spuiten een of twee dag(en) na volle bloei. Is de bloei van de Opal (te) uitbundig, dan dient ook hier een tweede bespuiting op het eenjarige hout plaats te vinden. Zeker voor dit jaar geldt: kijk hiervoor kritisch in je perceel. Maak ook de afweging hoe groot de oogst van vorig jaar was en hoe het groeiniveau op het perceel is. Want onderweg zien we toch percelen die wat dunner in de bloemen zitten vanwege de dracht van het afgelopen jaar. Is de groei sterk (ook de aanplanten op sterke onderstammen) dan is het vaak beter om terughoudender te zijn met de dunning om de groei meer in balans te krijgen. Is de groei zwakker met veel knoppen, dan is het raadzaam om een straffe chemische dunning toe te passen. Vooral omdat een zwakkere boom een minder sterke natuurlijke rui heeft en er vaak teveel pruimen aan blijven hangen waardoor er veel hand dunning verricht moet worden.

Ook de oogst van het voorgaande jaar heeft een groot effect of de dunning wel of niet slaagt. Let op het is een vroeg seizoen, dus kijk goed per perceel waar dunning nodig is en waar niet. Soms zijn er berichten dat ATS te pittig kan werken, een alternatief voor 15 kg ATS is om te kiezen voor een toepassing met 50 liter vloeibare zwavel per hectare. De werking van zwavel berust net als die van ATS ook op verbranding. Zeker voor een toepassing met zwavel moet het bij voorkeur zonnig zijn en liefst een temperatuur van rond de 20 graden. Komende dagen zal het kouder zijn en dus minder geschikt voor een chemische dunning. Een verschil tussen ATS en zwavel is de hoeveelheid water bij een toepassing. In tegenstelling tot ATS moet zwavel met veel water worden toegepast. Bij ATS is de richtlijn 200-250 liter water toe te passen. Zorg er altijd voor dat het gewas droog is voor je begint en ook voor je de andere kant van de boom spuit. Anders is er kans op zichtbare verbranding. Pas zwavel toe met 1.000 liter water per hectare, wederom om verbranding te krijgen. Nadeel van zwavel kan zijn dat ook natuurlijke vijanden een klap kunnen krijgen. Daarnaast is de werking van zwavel altijd wat wisselender.