Opschonen gewas

Met de wat oplopende temperaturen kan het goed zijn om de gewassen die door moeten voor een voorjaarsteelt te gaan opschonen. Zeker als de kans op vorstschade aan het gewas klein is.

Het opschonen biedt tevens de kans om de planten te controleren op de aanwezigheid van plagen, zoals luis, witte vlieg, trips en spint. Is er onverhoopt een van deze plagen aanwezig, dan is het zaak om de nodige maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld tegen witte vlieg is de inzet van Oberon aan te raden. Terwijl voor luizen en mijten de inzet van de combinatie Sivanto en Vertimec het meest raadzaam is. Een middel als Floramite of Scelta kan dan achter de hand worden gehouden voor een correctie in het groeiseizoen.

Is er bij de start van de teelt gebruik gemaakt van roofmijten of andere nuttigen, dan is het raadzaam om terughoudend te zijn met het inzetten van breder werkende middelen, zoals Oberon en Vertimec.

Het is raadzaam om de planten na het plaatsen op de stelling een keer te behandelen met een breed werkende fungicide, zoals Captan.

Tevens kan het raadzaam zijn om nogmaals een toepassing met Paraat uit te voeren, dit om roodwortelrot zoveel mogelijk te voorkomen. Houd er wel rekening mee dat Paraat één keer per teeltcyclus mag.