Nieuws van het middelenfront

Begin januari is vanuit toelatingshouder Syngenta het bericht gekomen dat de toelating van Vertimec Pro per 1 februari 2023 wordt ingetrokken.

De toelatingshouder loopt hiermee vooruit op het EU-besluit voor de stof abamectine, welke dit voorjaar wordt verwacht. Vertimec Pro zal niet meer geregistreerd kunnen worden, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

Vooral in kersen en pruimen komt hiermee een belangrijk product tegen met name spint te vervallen. Voor de buitenteelten ben je nu alleen aangewezen op Cantack en Scelta, waarbij Scelta alleen na de oogst mag worden toegepast.

Het enige positieve hieraan is dat dit jaar Vertimec Pro nog verkocht mag worden tot 1 augustus 2023, maar het mag maximaal gebruikt worden tot 1 januari 2024. In het groeiseizoen Vertimec gebruiken was al minder gangbaar, omdat het middel ook effect heeft op aanwezige nuttigen, maar zeker voor een naoogsttoepassing is het een prima product. Probeer dan ook waar mogelijk een laatste voorraad dit jaar op te maken bij een eventuele naoogsttoepassing. Vertimec Gold, welke is toegelaten voor de bedekte teelt van steenfruit, blijft tot nader order wel beschikbaar. Tevens is Vertimec Gold ook toegelaten binnen de meeste kleinfruitteelten, waarbij het vooral voor de bestrijding van bramengalmijt een belangrijk product is!