Voorjaarsbemesting klein- en steenfruit

De komende periode ligt de nadruk op het strooien van stikstof en eventueel nog kali. Qua meststoffen zijn er meerdere mogelijkheden om invulling aan het stikstof strooien te geven.

Er zijn veel meststoffen op de markt die stikstof en kali combineren en er zijn ook veel meststoffen die stikstof, fosfaat, kali en soms magnesium combineren. Sommige van deze meststoffen zijn meer een combinatie van KAS en zwavelzure kali zoals de AR Lentemix (14-0-24). Maar er zijn ook meer gecompliceerde samengetelde meststoffen die langzaam vrijkomen, zoals ICL Agromaster 27-0-7 met magnesium, iets zwavel en sporenelementen. Ook het strooien van een deels organische meststof, zoals DCM Mix 5, of een gehele organische meststof, zoals kippenmestkorrels is een optie. Van dergelijke meststoffen zijn wel grotere hoeveelheden nodig, dan van 'pure' kunstmest. Doordat bovenstaande meststoffen dierlijke elementen bevatten, komen deze vaak meer gecontroleerd vrij en zorgen gedurende een langere periode (enkele weken) voor een beschikbaarheid van stikstof en kali. DCM Mix 5 is er in een variant met en zonder fosfaat. Met fosfaat als 10-4-8 en zonder fosfaat.

Voor het 'solo' toepassen van stikstof is er een groot scala aan meststoffen beschikbaar. Praktisch toepasbare echte stikstofmeststoffen zijn Kalkammonsalpeter (KAS) en Exacote (Entec).

Er zijn ook een groot aantal samengestelde meststoffen beschikbaar, vaak in de vorm van stikstof en fosfaat,  zoals 23-23-0 of 26-14-0.

Het meest praktische advies in veel gevallen is het gebruik van KAS. Meestal is deze gemiddeld met 4-6 weken na het strooien goed beschikbaar voor de plant, zeker als het de benodigde 50–100 mm neerslag krijgt. Het is raadzaam om uiterlijk begin maart KAS te strooien. Een nadeel van KAS is dat de stikstof voor een groot deel met een piek vrijkomt. Vooral voor rode bessen is de gedachte dat het gematigd vrijkomen van stikstof een bijdrage kan leveren aan een betere zetting. Twee geschikte gecoate en meer gelijkmatig vrijkomende stikstofmeststoffen, zijn Exacote en Entec. Afhankelijk van de omstandigheden, maar gemiddeld geven deze meststoffen in circa 10 weken hun stikstof af. Ook een Mix 5 en kippenmestkorrel komen gematigd gedurende een langere periode vrij. Ook deze moeten uiterlijk begin maart gestrooid worden.

Gebruik zowel van KAS als van Exacote (Entec) 200 kg per hectare. Middels de voorjaarstoepassing bij voorkeur volvelds toegepast, zodat ook de grasbanen wat stikstof krijgen.

Gebruik van Mix 5 een hogere dosering van circa 400 kg per hectare.

Het kan eventueel raadzaam zijn om nu 150 kg KAS te strooien en richting einde bloei 200-300 kg DCM Mix 5. KAS volvelds toepassen en DCM op de strook strooien. Dan is er ook ruim na de bloei voldoende stikstof en kali beschikbaar.

De AR Lentemix is zoals aangegeven een combinatie van stikstof en kali 14-0-24, waarvan een richtlijn is om 300-400 kg per hectare te strooien.