Kersen en pruimen snoeien

Het snoeien van kersen en pruimen kent veelal zijn aanvang, helaas zijn de omstandigheden nog niet ideaal. Bij voorkeur niet snoeien in de regen, omdat dit een grotere kans geeft op Pseudomonas en loodglasaantasting.

Indien de koppen niet in de herfst zijn gesnoeid, dan het het raadzaam om hiermee te beginnen. Bij voorkeur de kop wegzetten middels een ‘klikje’ op een recht opgaande 1 jarige scheut, waarbij de maximale hoogte het rijpad, minus 1 meter is. Bij vier meter rij afstand wil dit zeggen dat een boom eigenlijk maximaal drie meter hoog mag zijn. De overige scheuten in de koppen liefst zoveel mogelijk wegnemen op stompjes van circa 5 cm. Knip in de koppen niet op grote stompen, want dat geeft extra vorming van scheuten en vaak komen in kop genoeg nieuwe scheuten.

Tussen de kop en het gestel van de bomen de (te) zware scheuten wegnemen. Vaak zijn dit scheuten die dikker dan de helft van de harttak zijn. Bij voorkeur hout laten zitten dat twee- en driejarig is. Hiervan is zeker 10 meter voldoende om een goede productie te halen. Daarnaast dient circa 5 meter 1 jarig hout in een boom te zitten, zodat in vervolgjaren een goede vorming van twee en drie jarig hout gevormd kan worden en daarmee een zo stabiel mogelijke productie van goede kersen. Eénjarige scheuten die 'gespaard' worden moeten aan de harttak zitten, of in ieder geval dicht bij de harttak.

Laat het gestel of de frametakken zoveel mogelijk zitten, maar houdt iedere frametak wel 'smal'. Hiermee bedoelen we dat er niet aan iedere frametak ook nog enkele 'oudere' zijtakken blijven zitten.

Houd met name bij de rassen Kordia kersen en Reine Victoria pruimen rekening dat dergelijke rassen snel 'verkalen'. Deze rassen hebben aan de basis van het 1-jarige hout vaak bloemknoppen zitten. Uit deze bloemknoppen komt geen scheut, waardoor de basis van een volgend jaar 2-jarige scheut dan kaal is.

Probeer hier bij het snoeien van deze rassen op te letten, dat éénjarige scheuten gespaard worden die beperkt bloemknoppen bevatten, zodat ook in de komende jaren goede 2- en 3-jarige scheuten gevormd kunnen worden. Raadpleeg bij twijfel over de snoei je voorlichter.