Afdekken wonden en Eutypa en andere bodemschimmels voorkomen

Indien het nog niet is gebeurd, dan is het een optie om bij de bessen het afgedragen hout weg te nemen. Probeer dit bij voorkeur te doen onder droge omstandigheden. Daarnaast is ook aan te raden om na het wegnemen van de scheuten een bespuiting uit te voeren. Dit kan met een basis fungicide zoals Captan, maar houd er wel rekening mee dat Captan niet het sterkste middel is tegen Eutypa. Het is raadzamer om nu het groene middel Vintec in te zetten. Vintec is een bepaald soort trichoderma die in het hout (wond) van de struik gaat groeien. Het is een positieve schimmel die op de wond gaat zitten zodat er geen plek is voor de Eutypa-schimmel. Het is raadzaam om in de komende periode Vintec in te zetten, want deze schimmel vermeerdert zich beter onder warmere omstandigheden. Zou je Vintec in de winter zetten, dan is de kans op een Eutypa-aantasting het grootst en is het effect van Vintec heel klein en een relatief dure toepassing. Aangezien we onderweg meer Eutypa zien en Vintec het in de winter minder goed lijkt te doen, is daarom het advies om binnenkort een dergelijke toepassing uit te voeren. De dosering van Vintec bedraagt 200 gram per hectare.

Naast een toepassing met Vintec is het ook een overweging om in het kader van plantgezondheid een toepassing met Trianum-P uit te voeren. Ook dit is een trichoderma maar werkt meer in de grond. Trianum gaat in de bodem de concurrentie aan met schadelijke schimmels, zoals Fusarium en Verticillium. Het makkelijkste is om Trianum mee te geven via de fertigatie. Zeker bij een toepassing in de herfst is het raadzaam om de maximale dosering van 2,5 kg per hectare toe te passen.

Nogmaals beide middelen zullen geen absolute oplossing geven voor plantuitval, maar dragen wel bij aan een gezondere plant en hopelijk minder uitval.