Vruchtrot- en meeldauwbestrijding rode bessen

In de bloei wordt een belangrijke basis gelegd voor vruchtrotbestrijding. Met op de meeste plekken zo goed als de hele tros open met bloemetjes en de bovenste besjes reeds gezet is ook deze en komende week nog een belangrijk moment in de bestrijding.

Door de vele neerslag die er regelmatig is gevallen blijft het zaak om bloemetjes en net gezette besjes regelmatig te beschermen middels gewasbescherming. Wissel bij voorkeur een bedekkingsfungicide, zoals Captan of het groene middel Serenade af met middelen die in de waslaag worden vastgelegd, zoals Switch (Geoxe), Luna Sensation (Flint) en Signum. Ook het inzetten van de enkelvoudige middelen Teldor en Scala is een optie. Overleg bij voorkeur met je voorlichter welke middelen je het beste kunt gebruiken. Let op dat Captan tot het einde van bloei ingezet mag worden.

Een groot voordeel van het inzetten van Luna Sensation of Signum is dat beide middelen een goede werking tegen vruchtrot combineren met een goede werking tegen meeldauw. Richting einde bloei is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor een meeldauwbestrijding. Zeker in een periode met droog weer want dat zijn weer goede omstandigheden voor een meeldauwinfectie en een aantasting.

Specifiek voor meeldauwbestrijding zijn Nimrod (=buiten), Abir (=binnen), Flint of het groene middel Karma een goede optie, waarbij vooral Karma gebruikt kan worden als een curatief middel. Gebruik in Rovada bij voorkeur middelen zoals Luna Sensation, Signum, Flint, Serenade en Karma, zodat er geen extra werkzame stoffen op het gewas komen.