Spint

De eerste spint is in de kersen waargenomen. Wanneer het een zeer beperkte aantasting betreft, dan is het een optie om hiervoor de nevenwerking van Batavia of Movento te benutten.

Lijkt de aantasting wat verder gevorderd te zijn en is er sprake van (forse) ei-leg, dan is het zaak om zodra het kan een toepassing met Cantack uit te voeren. Dit is een specifiek spintmiddel dat de meeste stadia van de spint goed bestrijdt. Gebruik Cantack 0,9 liter per hectare en spuit met veel water. Spint zit meestal aan de onderzijde van het blad, vaak rond de nerf. Netjes en gericht spuiten is dan ook zeer belangrijk om een goede werking te verkrijgen. Zit er spint en Batavia moet nog worden ingezet tegen bladluis, dan is het een goede optie om de inzet van Batavia en Cantack te combineren. Per slot van rekening moeten beide middelen met veel water worden gespoten.