Pruimenrot

Door de meestal lage (avond)temperaturen zal de vlucht van de pruimenmot, voor de eerste generatie, nog slechts beperkt op gang zijn gekomen.

Dit betekent dat eventuele bespuitingen tegen pruimenmot nog niet aan de orde zijn. Dit jaar moet de pruimenmot met Coragen worden bestreden, want Affirm is niet langer toegelaten.

Kijk wel kritisch naar eventuele vluchten, want de tweede generatie is vaak voor de Reine Victoria de meest schadelijke. Het is raadzaam om voor die tweede generatie een bespuiting met Coragen te bewaren. Coragen kan worden toegepast in een dosering van 175 ml per hectare. Het voordeel van Coragen is dat het pruimenmot bestrijdt, maar tevens andere aanwezige rupsen. Daarnaast heeft Coragen een neveneffect op de Suzuki fruitvlieg. Dus benut de mogelijke inzetmomenten kritisch.