Vruchtrot- en meeldauwbestrijding rode bessen

In deze droge periode zijn bespuitingen tegen vruchtrot niet echt aan de orde. Wel is het zaak om aandacht te hebben voor meeldauw. De inzet van Luna Sensation of Signum hebben als voordeel dat ze een goede werking tegen vruchtrot combineren met een goede werking tegen meeldauw. Nu is het weinig aan de orde, maar met af en toe een dauwnacht zijn dat goede omstandigheden voor een meeldauwinfectie en -aantasting.

Specifiek voor meeldauwbestrijding zijn Nimrod (= buiten), Abir (= binnen), Flint of het groene middel Karma een goede optie, waarbij vooral Karma gebruikt kan worden als een curatief middel als de eerste witte vlekjes zichtbaar worden. Gebruik in Rovada bij voorkeur middelen als Luna Sensation, Signum, Flint, Serenade en Karma, zodat er geen extra werkzame stoffen op het gewas komen.

Zeker middelen als Serenade en Flint kunnen prima gecombineerd worden met een bladvoeding. Een geschikt product om in deze periode mee te geven is Solufert Micro: een mix van sporenelementen en stikstof in ureumvorm. Gebruik van Solufert Micro circa 2 kg per hectare. Absoluut niet op pruimen toepassen omdat het dan net als Wuxal Microplant snel bladverbranding geeft.