Vrijstelling Exirel

De NFO heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor een vrijstelling voor Exirel voor kersen, pruimen, blauwe bessen en druiven. Gelukkig is de vrijstelling voor Exirel er gekomen. Dit jaar mag Exirel 1 keer toegepast worden in een maximaal toegelaten dosering van 0,7 liter/ha. Het De veiligheidstermijn bedraagt net als voorgaande jaren 1 week. Zoals verwacht zijn de drifteisen hoog. Er moet binnen alle teelten op het gehele perceel gebruik worden gemaakt van:

  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT97,5 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij/struikrij of de laatste boom of struik in de rij tot aan de perceelgrens/de insteek van de sloot, of:
  • Een techniek uit tenminste de klasse DRT99, bij een kleinere teeltvrije zone dan 450 cm.

Nieuw is dat bij de gecontroleerde distributie de teler bij de leverancier moet aantonen hoe aan de drifteisen kan worden voldaan. Je kan hiervoor contact opnemen met onze verkoopbinnendienst, zij kunnen je hierbij helpen.

Voor kersen en pruimen loopt de vrijstelling van Exirel tot 15 augustus 2023, voor blauwe bessen tot 28 september 2023 en voor druiven van 15 juli tot 30 september 2023. In blauwe bessen is de veiligheidstermijn 3 dagen en in druiven 10 dagen.

Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast ten aanzien van de risico’s voor de toepasser en degenen die na de toepassing in het gewas werken. In het besluit staat dat handschoenen gedragen moeten worden bij werkzaamheden aan het te behandelende gewas. Maar in afstemming met de toelatingshouder is bepaald dat deze voorwaarde alleen van toepassing is in de eerste 24 uur na toepassing.

Het gebruik van Exirel in grondwaterbeschermingsgebieden is niet meer toegestaan.