Pruimenmot

Afgelopen weken worden met enige regelmaat pruimenmotten gevangen. De vangsten van de pruimenmot in combinatie met het warmere weer en de warme avonden zorgen ervoor dat de benodigde bespuitingen tegen pruimenmot erop moeten zitten, anders is het zaak om dit nog zo spoedig mogelijk te doen.

Dit jaar hangt de bestrijding van de pruimenmot vast aan met name Coragen, maar ook Exirel kan in de periode kort voor de oogst een bijdrage leveren. Dan wordt ook gelijk de Suzuki bestreden. Middels een toepassing met Coragen is het mogelijk een bescherming te creëren van 14 tot uiterlijk 21 dagen. Met een toepassing met Coragen zal grotendeels de eerste generatie bestreden worden/zijn.

Aangezien Affirm geen toelating meer heeft, is er een andere strategie nodig voor de bestrijding van fruitmot en Suzuki, vooral op de 2de generatie. Met de inzet van Coragen en Exirel kan 3 tot 4 weken bescherming gecreëerd worden. Dit betekent half juli Coragen inzetten en 14 tot 20 dagen later 0,7 liter Exirel. Ook is het raadzaam om circa een week voor aanvang van de oogst van Opal een toepassing met Exirel uit te voeren, niet zozeer tegen pruimenmot, maar vooral tegen Suzuki. In het verleden zijn we verrast door een flinke Suzuki-aantasting bij de oogst van Opal.