Dunning pruimen

Het was een wisselvallig voorjaar gekenmerkt door veel neerslag. Dit heeft effect gehad op de zetting van pruimen. Over het algemeen lijkt de zetting bij Opal en vooral Reine Victoria goed te zijn en is er waar nodig handdunning vereist. Dit moet op relatief korte termijn uitgevoerd zijn. Wacht hier nooit te lang mee, zodat de overige vruchten goed uit kunnen groeien en de boom meer energie heeft om sterkere knoppen aan te maken voor het volgende jaar.

Na het dunnen is het aan te raden een bespuiting uit te voeren tegen roest en dergelijke. Dit mag met 450 ml Folicur of 600 ml Luna Experience (let op Luna Experience bevat 2 werkzame stoffen).

Ook kan bij de percelen die vol hangen een aanvullende bemesting met stikstof en kali gegeven worden. Dit kan via de fertigatie met kalisalpeter (poeder) of door het strooien van Kalisalpeter Prills. Dan moet het wel een keer regenen of er moet beregend worden.

Indien er gewerkt wordt met fertigatie is 20 kg/ha Kalisalpeter per week voldoende. Bij een overbemesting met Kalisalpeter Prills is de richtlijn ± 200 kg/ha.