Vruchtrot en meeldauw bij aardbeien

Zoals ook voor de andere gewassen aangegeven zorgen de huidige weersomstandigheden sneller voor aantasting door vruchtrot en/of meeldauw.

Een groot aantal middelen combineren hun werking op zowel vruchtrot als meeldauw. Een aantal voorbeelden hiervan zijn Amistar, Bifasto, Signum, Luna Privilege of Luna Sensation. Een zeer sterke combinatie op meeldauw en vruchtrot is het inzetten van Takumi en Geoxe. Waarbij Takumi zeer sterk is op meeldauw en Geoxe een super middel tegen vruchtrot.

Ook Amistar is een sterk middel tegen meeldauw en voor extra vruchtrot werking ka Geoxe worden toegevoegd.

Ligt de nadruk op een groene gewasbescherming dan is de inzet van Serenade, Amylo-X, Taegro, Serifel of Vacciplant een goede optie.

Praktisch gezien bestaat een goed spuitschema uit een afwisseling tussen 'chemie' en groene gewasbescherming. Start bijvoorbeeld met Takumi + Geoxe, vervolgens Serenade en Amistar.

Vormen bladluizen een probleem, kies dan voor een middel dat zo min mogelijk temperatuur gevoelig is, zoals voor de bedekte teelt Sivanto en voor de onbedekte teelt Teppeki.