Pseudomonas- en hagelschotbestrijding pruimen

Nu de bloei grotendeels klaar is en de vegetatieve groei zich snel ontwikkelt is het raadzaam om regelmatig zwavel mee te spuiten tegen onder meer hagelschotziekte.

Zeker met dit wisselvallige weer kan het raadzaam zijn om aan zwavel 300 gram of ml koper toe te voegen voor bladvoeding en pseudomonasbacteriën hebben een hekel aan koperionen. Twee zwavelmiddelen met een gewasbeschermingstoelating zijn  Thiovit Jet en Kumulus S. Deze twee middelen mogen allebei gespoten worden maar wel met de volgende emissiemaatregelen:

Thiovit Jet

  • 1x vóór de bloei 7,5 kg/ha
  • 1x na de bloei 6 kg/ha

Voor 1 mei

  • DRT 99 + 4,5 meter teeltvrij

Vanaf 1 mei

  • DRT 97,5 + 3 meter teeltvrij of
  • DRT 90 + 4,5 meter teeltvrij

Kumulus S

  • 1x vóór de bloei 7,5 kg/ha
  • 1x na de bloei 6kg

Voor 1 mei

  • DRT 99 + 4,5 meter teeltvrij

Na 1 mei

  • DRT 97,55
  • DRT 90 + 4,5 meter teeltvrij


Naast bovengenoemde spuitzwavel (poeder), die beiden een toelatingsnummer hebben, is het ook een optie om Foliplus Zwavel in te zetten. Foliplus Zwavel is een vloeibare elementaire zwavelvariant, die beschikbaar is als meststof. Gebruik Foliplus Zwavel minimaal 5 liter per hectare tot maximaal 10 liter.

Voeg aan de zwavelbespuitingen tevens bladvoeding toe. Het meest praktische is om dit te doen met 5 kg per hectare Ureum, 5 kg Bitterzout en 0,5 liter Foliplus Mangaannitraat. Op deze manier wordt een complete bestrijding en (blad)voeding verkregen.