Pruimenzaagwesp en rupsenbestrijding

Nu de bloei van pruimen ten einde is en als er nog geen bestrijding tegen de pruimenzaagwesp is uitgevoerd, dan is het raadzaam om de bestrijding zo spoedig mogelijk op te pakken.

Ook dit jaar heeft Gazelle specifiek voor bestrijding van de pruimenzaagwesp een vrijstelling gekregen. Deze vrijstelling loopt dit seizoen van 1 april tot en met 31 mei.

De toepassingsvoorwaarden zijn:

Eén toepassing in deze twee maanden, waarbij de maximale dosering in de maand april 206 gram middel/ha bedraagt en op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek met minimaal DRT 99 en een teeltvrije zone van 4,5 m langs alle zijden van het perceel. Zelfs als er geen sloot naast ligt.

Vanaf mei is 250 gram middel/ha toegestaan en moet op het hele perceel DRT 97,5 met een teeltvrije zone van 3 meter of DRT 95 met een teeltvrije zone van 4,5 meter langs alle zijden van het perceel. Ook als hier geen sloot naast ligt.