Bladluis- en rupsenbestrijding kersen

Als het goed is dan is er kort voor de bloei een toepassing uitgevoerd met Teppeki of Gazelle.

Met name Gazelle moet ervoor zorgen dat er in de bloei niet meer tegen luizen gespoten hoeft te worden. Het advies is dan ook om kort na de bloei van kersen de bestrijding van bladluizen op te pakken met de inzet van 1 liter Batavia (0,75 liter Movento). Dit middel is schadelijk voor bijen en hommels, spuit daarom niet in de bloei. Moet er toch in de bloei gecorrigeerd worden, dan is Gazelle het beste middel om in te zetten.

In sommige kersenpercelen worden enkele rupsjes gevonden. Voorgaande jaren was het wachten tot kort voor het einde van de bloei om Steward in te zetten, maar nu is het zaak om een rupsenbestrijding direct op te pakken met de inzet van een bacillus thuringiensis (Xentari, Dipel of Costar). Deze producten moeten door de rups worden opgenomen, vaak via vraat. Maar ze werken alleen als de rupsen klein zijn en er voldoende temperatuur is. Herhaal met maximaal 7 dagen interval om enige werking te krijgen.

Het spuiten van een BT heeft praktisch gezien alleen nut als je in je trui door de boomgaard kan lopen en de rupsen nog klein zijn, anders valt de werking vaak niet mee. Helaas zijn dit momenteel de enige toegelaten middelen tegen rupsen.